چاپ خبر
دبیرستان دخترانه فرهنگ شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶
جشنواره رشد تولید محتوای الکترونیکی

جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد

واجدین شرایط  دانش آموزان ، فرهنگیان

هر اثردو نسخه پرینت گرفته شودمهلت تا 30 مهر ماه می باشد

برای ثبت نام به اتاق سایت مراجعه نمایید

انتهای پیام/.