ارتباط مستقیم با مدیریت دبیرستان
 
گیرنده
 
     
 
     
مدیریت دبیرستان
 

بسمه تعالی

اطلاعات فردی:

نام: مریم

نام خانوادگی: دلاور

اطلاعات آموزشی

1-دکترای زبان و ادبیات عرب از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، معدل (19.21)، سال 89-88 (رتبه اول)

آدرس: خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، ضلع غربی میدان فرهنگ، دبیرستان هیات امنایی فرهنگ     

تلفن محل کار: 88714777- 88716625

 
     
 
نقشه سایت