ارتباط مستقیم با مدیریت دبیرستان  
گیرنده
     
 
مدیریت دبیرستان  

بسمه تعالی

اطلاعات فردی:

نام: فاطمه

نام خانوادگی: عزتی

اطلاعات آموزشی

مدرک تحصیلی فوق لیسانس

آدرس: خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، ضلع غربی میدان فرهنگ، دبیرستان هیات امنایی فرهنگ     

تلفن محل کار: 88714777- 88716625

     
 
نقشه سایت