آدرس : تهران، یوسف آباد- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی- ضلع غربی میدان فرهنگ
تلفن : 88718653
آدرس رايانامه : school farhang6 com